Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Sekss2 lietošanas noteikumi un nosacījumi

 

Šo pakalpojumu drīkst lietot tikai Latvijā dzīvojošas personas. Pakalpojums ir aizliegts Sekss2.lv darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

Ja Jūs vēlaties apmeklēt un izmantot savām vajadzībām šo erotiska satura saitu, Jums ir jābūt pilngadīgam un sasniegušam 18 gadu vecumu. Ja Jums nav vēl 18 gadu, nekavējoties pametiet šo interneta vietni.

Šī saita piedāvātie pakalpojumi un informācijas lietošana tev neuzliek pienākumus, piemēram, nav obligati jāiegādājas kādas no precēm vai pakalpojumiem.

Šie noteikumi, nosacījumi ir pilnīgi un uzskatāmi par pilnu distances līgumu starp tevi (turpmāk klients, lietotājs, abonents, interneta vietnes apmeklētājs) un "Sekss2.lv".

Jūs, kā klients atzīstat un pilnībā piekrīt, ka jebkuras informācijas iegūšana, materialu lejuplādes un citas aktivitātes saitā, kas pieejamas kā pakalpojuma daļa, pieder vienīgi pieaugušo auditorijai domātā saita "Sekss2.lv" un tā radniecīgajiem uzņēmumiem un / vai pilnvarotajiem, licenzētājiem, atkarība no apstākļiem, laika un vietas un ka, tās aizsargā likums par intelektuālo īpašumu."Sekss2.lv" ar augstāk minēto piedāvā un klients (lietotājs) ar šo pieņem ierobežotu, ekskluzīvu un atsaucamu licenci uz tiesībām lejuplādēt, skatīties un izmantot uz šiem nosacījumiem saderīgas programmas un video, tikai un vienīgi savām, izglītojošām vajadzībām. Klients, lietotājs piekrīt, ka viņš apņemās nereproducēt, pārveidot, nodot citiem, nesaskaņojot izplatīt, pārdot vai iznomāt, radīt kādus materiālu atvasinājumus vai kā savādāk publicēt vai padarīt pieejamu saita Sekss2 materialus, izņemot, kā skaidri noteikts šī līguma noteikumos.

Jums ir pienakums regulāri pārskat šos līguma noteikumus un nosacījumus, lai pārzinātu un iegaumētu to visjaunako redakciju. "Sekss2.lv" patur tiesības jebkurā laikā vienpersoniski, bez brīdinājuma noteikumus un nosacījumus mainīt un vai kādā citā veidā izdarīt tajos labojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un ja Jūs joprojām piekļūstat "Sekss2.lv" abonēšanas pakalpojumiem vai tos lietojat, Jūs tādējādi apliecināt, ka piekrītat atjauninātajiem noteikumiem, nosacījumiem vai grozījumiem.

Ja kādu, neatkarīgu iemeslu dēļ (tajā skaitā, bet ne tikai krāpšanas, ārkārtas gadījumu vai dabas katastrofu sekām, kara darbības, tehnisko kļūmju un vai citu iemeslu dēļ) saita pakalpojums nedarbojās vai nav pieejams, kā tam vajadzētu, "Sekss2.lv" patur savas priviliģētās tiesības atcelt, nomainīt, pārtraukt vai aizturēt šo pakalpojumu uz laiku, līdz ko viss sāk darboties korekti.

Ievadot savu mobilo numuru saitā vai nosūtot sms, lai izpildītu piekļuves paroles pieprasījumu, Jūs piekrītat saņemt maksas paroli uz 7 dienām no paroles ievadīšanas brīža. Ja 24 stundu laikā Jūs nenosūtīsiet komandu "SEKSS STOP" uz numuru 1881, Jūs apliecināt savu piekrišanu uz abonēšanas pakalpojumu un reizi 7 dienās no jūsu mobīlo sakaru rēķina vai priekšapmaksas kartes tiks atvilkti divi euro un 95 centi, kas ir samaksa par abonēšanas turpinājumu uz nākošām septiņām dienām.

"Sekss2.lv" nevar nekādi būt un nekad nebūs kaut kā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kuri ir radušies tikai tāpēc, ka klients (abonents, lietotājs) nav spējis patstāvīgi ievērot šos līguma sadaļas noteikumus un nosacījumus. Klients, lietotājs piekrīt, ka viņš neizmantos saņemtos pakalpojumus nekādiem komerciāliem un / vai materiāla labuma gūšanas mērķiem.

"Sekss2.lv" ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti visi tās klientu personas datu aizsardzības nosacījumi, kas noteikti, vai kas tiks noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos par personu datu aizsardzību. Klients atļauj "Sekss2.lv" iegūt un izmantot "personas datus" (proti, informāciju, kas var tikt izmantota, lai sazinātos ar klientu, piemeram pilns vārds, pasta adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese), ko klients iesniedz vai ko "Sekss2.lv" iegūst un kas nepieciešama lai nodrošinātu pakalpojuma atbilstošu un precīzu funkcionēšanu un rēķinu izrakstīšanu, piemēram (Jūsu pakalpojuma izmantošanas sākuma un beigu datums), kas pakļauta pārējiem šī līguma nosacījumiem, lai varētu kvalitatīvi sniegt šo pakalpojumu.

Sūtot SMS uz numuru 1881, vai ievadot savu mobilā tālruņa numuru saitā vai tīmekļa vietnē ievadot paroli, kas saņemta no numura 1881, tu apliecini, ka esi izlasījis, izpratis un pilnībā piekrīti šiem noteikumiem un piekrīti tos ievērot.

Ja uz numuru 1881 nosūti atbildes sms vai tīmekļa vietnē ievadi paroli kura ir saņemta no numura 1881, Tu piesakies abonēšanas pakalpojumam. Pēc precīzas un korektas reģistrēšanās un samaksas lietotājs var izmantot un ielādēt interneta vietnes piedavātos pakalpojumus. Ziņa par pakalpojuma abonēšanas pagarinājumu notiek automatiski. Jūs, kā lietotājs, abonents, automātiski piekrītat neizplatīt saņemtos materiālus personām jaunakām par 18 gadiem un personām kuru reliģiskais stāvoklis vai citi faktori ir pretrunā ar piedāvātajiem materiāliem.Visas personas kuras tiek attēlotas tīmekļa vietnē ir sasniegušas pilngadību pēc vietējās likumdošanas.

Saita abonēšanas līgums, maksa un termiņš tiek atjaunots katru nedēļu, un jaunajā abonēšanas termiņā ir jāiemaksā kārtējā abonēšanas maksas summa kura tiek atvilkta no Jūsu mobilā tālruņa rēķina vai priekšapmaksas kartes. Abonēsanas līgums ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidz un / vai atceļ lietotājs vai "Sekss2.lv".

Abonēšanas kopējā maksa sastāda EUR 2.95 nedēļā, ieskaitot PVN. Maksa var tikt piemērota nosūtot sms uz tavu tālruni. "Sekss2.lv" ir tiesības atjaunojot Jūsu pasūtīto pakalpojumu un tarificēt klientu, lietotāju katru nedēļu, nosūtot vienu vai vairākas SMS, vai arī veicot tarifikāciju (naudas atskaitīšanu no priekšampaksas kartes vai naudas pieskaitīšanu klienta ikmeneša mobilo sakaru operatora rēķinam) nenosūtot SMS. Visām sms īsziņām ko Tu sūtīsi (piesakoties vai atsakoties no pakalpojuma), tiks piemērots Jūsu operātora standarta tarifs.

Tu jebkurā brīdī vari atteikties no abonēšanas pakalpojuma. Lai to izdarītu uz numuru, 1881 Tev ir janosūta īsziņu SEKSS STOP (var tikt piemerots standarta tarifs), vai ievadi savu numuru (ja tāda ir uzrādīta) attiecīgā portāla vietnē. Šādi rīkojoties, Tu atteiksies no abonēšanas pakalpojuma mūsu saitā un vairs nevarēsi izmantot piedāvātos pakalpojumus.

"Sekss2.lv" pakalpojumu reklāma ievietota ir ne tikai šajā tīmekļa vietnē, bet arī vairākās citos interneta saitos un portālos. Par reklāmu citās tīmekļa vietnēs vai interneta portālos atbild trešās puses, kas to tajās izvieto. "Sekss2.lv" nevar ierobežot šo interneta portālu un saitu reklāmas un ar šo Jums paziņojam ka, cik tālu to pieļauj tiesību aktu noteikumi un likumdošana, Sekss2.lv neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, ko rada trešo pušu saitos vai interneta portālos izvietotā reklāma vai kas saistīts ar šo reklāmu.

"Sekss2.lv"palīdzības tālrunis: +3712630. E-pasts: (sekss2lv@gmail.com).

Abonēšanas pakalpojumu erotiskie saiti ietver sevī zināmu, noteiktu atbildību, kas Tev dod tiesības lejuplādēt, aplūkot erotiskus materialus, skatīt un / vai saņemt attbilstoša satura pakalpojumus bez maksas vai pret noteiktu samaksu!

Ja "Sekss2.lv" nav iespejams atjaunot klienta iknedēļas abonementu nepietiekama mobilo sakaru operatora priekšapmaksas karšu kredīta dēļ, "Sekss2.lv" ir tiesības veikt atkārtotu abonementa (abonēšanas) atjaunošanas mēģinājumu (tarifikāciju) katru dienu līdz tas izdodas, bet ne ilgāk kā 2 nedēļas.

Sekss2.lv drīkst nodot klienta peronas datus mobilo operatoru sakaru pakalpojuma sniedzējam lai nodrošinātu maksājumu iekasēšanu. Bez tam "Sekss2.lv" drīkst nodot klienta informāciju valsts iestādem, ieskaitot, bet ne tikai, tiesībsargājošām iestādēm, tiesām un prokuratūtai tiesvedības vajadzībām vai nozieguma novēršanas laikā.

Portāla klients vai lietotājs piesakoties (abonējot) pakalpojumam atzīst, ka potrāla pakalpojuma izmantošana un tā satura lejuplāde, piedalīšanās vai skatīšanās tiek veikta tikai un vienīgi uz Jūsu atbildību un ka Jums jāievēro visas "Sekss2.lv" sniegtās instrukcijas un noteikumi.

Portālā reģistrēts dalībnieks atzīst, ka viņam netiek nodotas nekādas īpašumtiesības un pilnvaras uz "Sekss2.lv" intelektuālā īpašuma tiesībām vai ko citu augstāk nepieminētu saturu un ka Jūs neiegūstat nekādas tiesības - skaidri izteiktas, domājamas vai virtuālas - uz pakalpojumu, izņemot tiesības, kas skaidri piešķirtas un ar šiem noteikumiem apstiprinātas.

Klients, lietotājs piekrīt, ka "Sekss2.lv" pēc saviem uzskatiem var jebkurā laikā un vienmēr pārtraukt, apturēt uz laiku vai anulēt Jūsu pieeju pakalpojumam vai atsevišķu pakalpojumu izmantošanau, izņemt un anulēt jebkuru saturu, kas sniegts šajos pakalpojumos kopumā un katrs atsevišķi, ja klients, lietotājs, līgumslēdzēja puse nav ievērojis šī distances līguma nosacījumus un noteikumus vairāk par 7 (septiņām)dienam, sākot ar šādu portāla pārkāpumu konstatēšanas brīdi.

Klients, lietotājs piekrīt, ka pārtraucot viņa piekļuvi portāla vai saita pakalpojumiem saskaņā ar jebkādiem šo nosacījumu, līguma noteikumu pārkāpumiem no klienta, lietotāja puses, "Sekss2.lv" ir tiesības liegt klientam vai lietotājam jebkuru piekļuvi portāla pakalpojumiem arī nākotnē (iespēja atsākt abonēšanu pakalpojumus un piedalīties portālā, kā lietotājam).

Ja klients vai lietotājs jebkāda iemesla dēļ atsaka (pārtrauc) abonēšanas pakalpojumu,"Sekss2.lv" neatmaksās lietotājam vai klientam nekādus līdz attiecīgajam datumam veiktus maksājumus.

"Sekss2.lv" var veikt specifiskas un nepersonālas informācijas vākšanu ar pārlūku cookies failiem, interneta pārlūku vēstures žurnālu un web-skaitītāju palīdzību.Šī informācija tiek izmantota, lai labāk saprastu lietotājus un paaugstinātu portāla, saita vai mājas lapas lietošanas ērtumu, ražīgumu un efektivitāti klientu un lietotāju vajadzībām.

Šie līguma noteikumi un nosacījumi, kopā ar attiecīgajās sadaļās šajā tīmekļa vietnē kopā norādīto informāciju ir uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas netiek glabāti, arhivēti vai kā savādāk saglabati, bet kuri ir pieejami brīvi, informatīvā formā pirms katra pakalpojuma vai citu aktivitāšu iegādi. Noteikumi ir saistoši klientam un portāla uzturētājam un šādā redakcijā stājas spekā ar to brīdi, kad lietotājs vai klients ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā portāla pakalpojuma darbības termiņš.

Lai saņemtu Jums izvēlēto pakalpojumu vai kādu citu saita servisu, portāla lietotājs veic tā apmaksu ar mobilo telefona starpniecību saskaņā ar noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus. Uz pakalpojumu attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojuma lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme un tiek sniegta un izmantota izglītojoši. Pakalpojuma pasūtīšana (abonēšana) nozīmē lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai un lietotājs vai klients ir pilnībā piekrities pie dotā līguma visiem punktiem.

ReģistrētiesIeietReklāma un sadarbībaAtbalsta dienestsSaita lietošanas noteikumiUzmanību! Saits satur erotiska rakstura materiālus (sekss, porno, sex). Ja jūs neesat sasniedzis pilngadību, nekavējoties pametiet šo saitu! Visām modelēm uz filmēšanos brīža bija palikuši 18 gadi, bet saita materiāli, foto, video tiek piedāvāti tikai un vienīgi izglītojošos nolūkos. Tie tika iegūti no atvērtiem interneta resursiem un pieder to likumīgajiem īpašniekiem. Sekss2.lv nenes nekādu atbildību par informāciju ko saitā izvieto trešās personas vai kas ir savākta automatiski. Piekļuve pie dažiem saita Sekss2.lv materiāliem ir maksas un tiek pasniegti ar pierakstīšanās servisa noteikumiem uz vienu nedēļu, bet daļa ir bezmaksas ar vecuma ierobežojumu. Pierakstīšanās maksas pakalpojums no numura 1881 ir līdzvērtīgs 2.95€ ieskaitot nodokļus vienu reizi nedēļā (sk. saita noteikumi). Reģistrējoties saitā jūs piekrītat saita noteikumiem.